woensdag 9 maart 2016

Tijdvoorkeurvoet

Tijdvoorkeurvoet


De zogenaamde tijdvoorkeurvoet is een economisch begrip dat aangeeft in hoeverre individuen de voorkeur geven aan consumptie nu dan aan consumptie in de toekomst.

Met name de afweging tussen consumeren en sparen speelt hierbij een rol.

Er moet in feite iets tegenover staan als je de keuze hebt tussen het genieten van het nut nu, en in de toekomst.
Gebruikte begrippen in tijdvoorkeurvoet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


consumeren
  ... er zijn meerdere omschrijvingen van consumeren in omloop bijvoorbeeld onder consumeren verstaan we het kopen van goederen door de consument...Lees meer
consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
sparen
  ... sparen wordt ook wel oppotten genoemd sparen is het niet voor consumptie aanwenden van inkomen...Lees meer