vrijdag 4 maart 2016

Stamkrediet

Stamkrediet


Een stamkrediet is een basiskrediet in rekeningcourant, waarnaast eventueel andere kredieten kunnen worden verstrekt, zoals bijv. een seizoenkrediet of een discontokrediet.
Gebruikte begrippen in stamkrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basiskrediet
  ... Onder een back to back krediet verstaan we een constructie van een tweetal documentaire kredieten waarbij het...Lees meer
rekeningcourant
  ... de gebruikelijke bankrekening is een voorbeeld van een rekeningcourant een rekening waar men altijd geld op kan storten dan wel...Lees meer
seizoenkrediet
  ... het seizoenskrediet is een kredietfaciliteit die wordt verleend om in een specifieke kredietbehoefte tijdens een seizoenperiode te voorzien...Lees meer

Begrippen waar stamkrediet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


seizoenkrediet
  ... het seizoenskrediet is een kredietfaciliteit die wordt verleend om in een specifieke kredietbehoefte tijdens een seizoenperiode te voorzien...Lees meer