vrijdag 4 maart 2016

Stamcessiecontract

Stamcessiecontract


Een stamcessiecontract is een overeenkomst waarin een bank en haar cliënt onder meer afspreken dat deze cliënt zijn bestaande en toekomstige vorderingen overdraagt aan de bank als zekerheid voor een krediet en waarin de bank verklaart deze overdracht te zullen aanvaarden.

De toekomstige vorderingen worden periodiek onder verwijzing naar het stamcessiecontract met behulp van een cessielijst overgedragen.
Gebruikte begrippen in stamcessiecontract


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
cessielijst
  ... de term ceteris paribus is latijn voor "met de overige omstandigheden constant verondersteld" de economie kent in het algemeen niet...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar stamcessiecontract in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


cessielijst
  ... de term ceteris paribus is latijn voor "met de overige omstandigheden constant verondersteld" de economie kent in het algemeen niet...Lees meer