dinsdag 22 maart 2016

Secundaire markt

Secundaire markt


Onder de secundaire markt verstaan we de eigenlijke beurshandel.

De uitgifte of emissie van effecten gebeurt op de primaire markt.
Gebruikte begrippen in secundaire markt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer

Begrippen waar secundaire markt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


covered warrant
  ... onder een covered warrant verstaan we een warrant geschreven door een andere partij dan het bedrijf waarop de onderliggende...Lees meer