dinsdag 22 maart 2016

Secundaire liquiditeiten

Secundaire liquiditeiten


De Secudaire liquiditeiten zijn kortlopende termijndeposito's, spaartegoeden en valutategoeden die in het bezit zijn van ingezetenen.
Gebruikte begrippen in secundaire liquiditeiten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


liquiditeiten
  ... onder liquiditeiten verstaan we contant geld spaarrekeningen zonder opzegtermijn etc dus eigenlijk alles wat per direct in contant geld is om te zetten...Lees meer

Begrippen waar secundaire liquiditeiten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


liquiditeitenmassa
  ... de binnenlandse liquiditeitenmassa is de som van het chartale geld bankbiljetten en munten de girale tegoeden giro en banksaldi de...Lees meer