dinsdag 22 maart 2016

Secundaire geldmarkttransactie

Secundaire geldmarkttransactie


Een secundaire geldmarkttransactie is een transactie op de geldmarkt, waarbij een reeds bestaande schuldverhouding door één der partijen, wat in de praktijk vrijwel altijd de crediteur zal zijn, al dan niet tijdelijk aan een derde wordt overgedragen.
Gebruikte begrippen in secundaire geldmarkttransactie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
schuldverhouding
  ... de schuldverhouding of ook wel debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen tevens geeft deze ratio...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer