woensdag 23 maart 2016

schuldmarkt

schuldmarkt


Als we het hebben over de schuldmarkt, dan praten we in feite over de markt in zaken als leningen, obligaties, deposito's en dergelijke.

Alle markten waarbij een partij geld nodig heeft en waar een andere partij gevonden kan worden die dit geld ter beschikking wil stellen.

Verschil met een handelsmarkt is dat hier het geld op een bepaald moment terugbetaald moet worden, en dat er een vergoeding in de vorm van rente tegenover staat.

De overheden behoren tot de grootste partijen op deze markten voor schulden.

Een overheid heeft vrijwel altijd forse tekorten en dus altijd geld nodig.
Gebruikte begrippen in schuldmarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer