woensdag 23 maart 2016

Schuld op lange termijn

Schuld op lange termijn


Onder een schuld op lange termijn verstaan we een schuld of lening die bij zijn ontstaan is aangegaan voor in elk geval langer dan 10 jaar.

Meestal wordt er bij een dergelijke lening uitgegaan van een looptijd van meer dan 12 of 15 jaar.
Gebruikte begrippen in schuld op lange termijn


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer