vrijdag 25 maart 2016

Schuld op korte termijn(shortterm debt)

Schuld op korte termijn


Onder de Schuld op korte termijn verstaan we direct of op korte termijn vervallende c.q. opeisbare schulden.


Vertalingen schuld op korte termijn


Engels: shortterm debt

Gebruikte begrippen in schuld op korte termijnshortterm debt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer