vrijdag 18 maart 2016

schoorsteenwissels

schoorsteenwissels


We spreken van schoorsteenwissels als twee ondernemingen op elkaar een wissel trekken en deze verdisconteren om geldmiddelen te scheppen.

Een schoorsteenwissel wordt ook wel een complaisance papier genoemd.

Het wederzijds uitgeven van dergelijke schoorsteenwissels wordt wel wisselruiterij genoemd.
Gebruikte begrippen in schoorsteenwissels


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer