vrijdag 18 maart 2016

Schoon connossement

Schoon connossement


Een schoon connossement is een connossement waarop geen clausule of aantekening is aangebracht die uitdrukkelijk een gebrekkige toestand van de goederen en/of de verpakking aangeeft.
Gebruikte begrippen in schoon connossement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer