vrijdag 18 maart 2016

schijventarief

schijventarief


Het schijventarief is de in Nederland gehanteerde methode voor de vaststelling van de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting.

De belastbare som wordt daartoe verdeeld in een aantal schijven waarover volgens een oplopend percentage inkomstenbelasting wordt berekend.
Gebruikte begrippen in schijventarief


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastbare som
  ... De fiscus bedoelt met de term belastbare som het belastbaar inkomen verminderd met de inkomensaftrek die van...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer

Begrippen waar schijventarief in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


belastbaar inkomen
  ... Het belastbaar inkomen is in het algemeen de grondslag voor heffingen en belasting volgens het schijventarief voor de belastingdienst...Lees meer
bentham progressie
  ... Onder benthamprogressie verstaan we een vorm van progressieve inkomstenbelasting waarbij niet zoals in nederland een schijventarief wordt gehanteerd waarbij het...Lees meer