vrijdag 18 maart 2016

Schenking

Schenking

Schenking in formele zin

Een schenking of gift in de formele zin is een overeenkomst waarbij de schenker uit vrijgevigheid zich verbindt om aan de begiftigde onherroepelijk en zonder enige tegenprestatie een zaak af te staan welke de begiftigde aanneemt.

Behalve bij schenkingen van hand tot hand moet schenking bij een notariële akte geschieden.


Schenking in materiële zin

Daarnaast kennen we de schenking in materiële zin.

Hierbij is er sprake van een bevoordeling waar geen tegenprestatie tegenover staat. Bijvoorbeeld de verkoop van een huis onder de taxatiewaarde uit vrijgevigheid.
Gebruikte begrippen in schenking


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Begrippen waar schenking in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


open beleggingsfonds
  ... een open beleggingsfonds is een beleggingsfonds waarvan de participatiebewijzen aan derden kunnen worden overgedragen door bijvoorbeeld verhandeling schenking of...Lees meer
overgangsrechten
  ... de zogenaamde overgangsrechten zijn een vorm van belasting op de waarde van bepaalde nederlandse vermogensbestanddelen ondermeer onroerend goed die verkregen...Lees meer