dinsdag 22 maart 2016

Schatkistpromesse

Schatkistpromesse


Een schatkistpromesse is een schuldbekentenis van de Staat, waarvan de rente wordt verrekend bij uitgifte.

De looptijd is maximaal één jaar.
Gebruikte begrippen in schatkistpromesse


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
schuldbekentenis
  ... een schuldbekentenis wordt ook wel een schuldbewijs genoemd...Lees meer