dinsdag 22 maart 2016

Schatkistbiljet

Schatkistbiljet


Onder een schatkistbiljet verstaan we in het algemeen een aan toonder luidende schuldbekentenis van de Staat met daaraan bevestigde halfjaarcoupons voor de vaste rente.

Een schatkistbiljet heeft doorgaans een looptijd van vijf jaar; incidenteel van twee, drie of vier jaar.
Gebruikte begrippen in schatkistbiljet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
schuldbekentenis
  ... een schuldbekentenis wordt ook wel een schuldbewijs genoemd...Lees meer
vaste rente
  ... de vaste rente is het rentepercentage dat gedurende de gehele looptijd van een lening onveranderlijk zal gelden...Lees meer