dinsdag 22 maart 2016

schaduwprijs

schaduwprijs


De schaduwprijs is een rekenprijs die de alternatieve kosten van een goed of een productiefactor weergeeft. Schaduwprijzen spelen een rol bij kosten-batenanalyse.
Gebruikte begrippen in schaduwprijs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


alternatieve kosten
  ... Bij alternatieve kosten worden de kosten uitgedrukt in het alternatief dat wordt opgeofferd bijvoorbeeld een uur extra vrije tijd kost...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer