zondag 27 maart 2016

Sales slip

Sales slip


Een Sales slip is een formulier, dat bijvoorbeeld een bij een travel and entertainmentcard organisatie aangesloten bedrijf dient te gebruiken voor het verrekenen via die organisatie van vorderingen op de gebruiker van de card.
Gebruikte begrippen in salesslip


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer