zondag 27 maart 2016

Sale and lease back

Sale and lease back


Sale and lease back is een techniek van leasing, waarbij de eigenaar een bedrijfsmiddel verkoopt aan de lessor onder gelijktijdige verplichting van deze laatste om het bedrijfsmiddel op basis van leasing (een operationeel of financieel leasecontract) weer in gebruik ter beschikking te geven.
Gebruikte begrippen in sale and leaseback


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bedrijfsmiddel
  ... een bedrijfsmiddel is een zaak die binnen een onderneming wordt gebruikt bij de uitoefening van het bedrijf bijvoorbeeld een machine...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
lease
  ... lease is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een bepaalde zaak meestal de leasemaatschappij tegen betaling die zaak aan iemand...Lees meer
leasing
  ... vorm van objectgerichte financiering waarbij de lessor ofwel degenen die daadwerkelijk financiert het leaseobject in gebruik ter beschikking stelt aan...Lees meer
lessor
  ... de lessor is degene die bij leasing een bepaalde zaak aan iemand anders in gebruik geeft vaak is dit een...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer