zondag 27 maart 2016

salarisrekening

salarisrekening


Een salarisrekening is een vorm van een rekening- courant, waarop het salaris wordt gestort en waar soms wat extra voorzieningen zoals een korte termijn krediet aan gekoppeld zijn.
Gebruikte begrippen in salarisrekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer

Begrippen waar salarisrekening in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


maximaal rentegevend tegoed
  ... het maximaal rentegevend tegoed is dat deel van een tegoed bijvoorbeeld op een salarisrekening of privérekening waarover rente...Lees meer