zondag 27 maart 2016

Ruilvoetverandering

Ruilvoetverandering


De ruilvoetverandering is een indexcijfer dat de verhouding weergeeft tussen de gemiddelde ontwikkeling van de uitvoerprijzen en die van de invoerprijzen.

Als het prijspeil van de uitvoer sneller stijgt dan dat van de invoer, is er sprake van een ruilvoetverbetering.

Als het prijspeil van de invoer sneller stijgt is er sprake van een ruilvoetverslechtering.
Gebruikte begrippen in ruilvoetverandering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
indexcijfer
  ... een indexcijfer is in feite niet meer dan een verhoudingsgetal het cijfer geeft de verhouding tussen een beginsituatie en een...Lees meer
invoer
  ... onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht...Lees meer
ruilvoetverbetering
  ... we spreken van ruilvoetverbetering bij een stijging van het prijspeil van de export ten opzichte van het prijspeil van de...Lees meer
uitvoer
  ... onder de uitvoer verstaan we het geheel aan goederen en diensten die door ingezetenen aan het buitenland is verkocht...Lees meer