zondag 27 maart 2016

Request civiel

Request civiel


Een Request civiel is een verzoek dat in speciale gevallen, bijv. bedrog door de wederpartij tijdens de procedure of een duidelijke rechterlijke fout, aan de rechter kan worden gedaan met het doel om een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest aan te tasten.
Gebruikte begrippen in request civiel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arrest
  ... het begrip "arrest" heeft een aantal mogelijke betekenissen waarbij in de context van het stuk moet worden bepaald welke relevant...Lees meer
kracht van gewijsde
  ... een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan is een vonnis waartegen geen gewoon rechtsmiddel zoals een...Lees meer