zondag 27 maart 2016

Repurchase Agreement

Repurchase Agreement


De term Repurchase Agreement of REPO kent meerdere betekenissen.

1. Het gelijktijdig kopen en verkopen van effecten met verschillende settlementdata

2. Een koop- en wederinkoopovereenkomst tussen de centrale bank en de overige banken. Deze constructie vormt de basis voor de kredietverlening aan die banken.

In feite gaat het hier om een vorm van kredietverlening tegen onderpand van waardepapieren. Deze worden dan tijdelijk bij de centrale bank gestald.
Gebruikte begrippen in repurchase agreement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer