zondag 27 maart 2016

Rentetermijnstructuur

Rentetermijnstructuur


De rentetermijnstructuur of yield curve is een grafiek die het verband weergeeft tussen de looptijd van een obligatie enerzijds en de daarop te ontvangen marktrente anderzijds.

Een normale rentetermijnstructuur laat een stijgend verloop zien omdat de spaarrente doorgaans lager is dan de kapitaalmarktrente.
Gebruikte begrippen in rente termijnstructuur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

curve
  ... een curve is een niet onderbroken grafische voorstelling van een reeks getallen in een bepaald tijdsinterval...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
marktrente
  ... onder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
yield
  ... yield is een andere benaming voor het rendement van effecten meer algemeen is de yield de opbrengst op jaarbasis van een...Lees meer