zondag 27 maart 2016

rentegedreven

rentegedreven


We spreken van een rentegedreven markt wanneer de koersontwikkelingen hoofdzakelijk bepaald worden door de ontwikkeling van de rente op de geld- en kapitaalmarkt.

Een dalende rente op de kapitaalmarkt maakt bijvoorbeeld beleggen in aandelen interessanter, wat meer vraag en dus stijgende koersen tot gevolg zal hebben.

Het begrip rentegedreven staat tegenover winstgedreven.
Gebruikte begrippen in rente gedreven


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
winstgedreven
  ... we spreken van een winstgedreven beurs wanneer de ontwikkelingen op deze beurs hoofdzakelijk bepaald worden door de ontwikkeling van de...Lees meer