zondag 27 maart 2016

Rente op rente

Rente op rente


Samengestelde interest of samengestelde rente zijn andere benamingen van rente op rente, dat wil zeggen dat periodiek de rente bij de hoofdsom wordt opgeteld en dat over de nieuw ontstane hoofdsom opnieuw rente betaald moet worden.

Het effect van rente op rente is een hoofdsom die steeds sneller gaat groeien.
Gebruikte begrippen in rente op rente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar rente op rente in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


enkelvoudige rente
  ... de zogenaamde enkelvoudige rente is het tegenovergestelde van samengestelde rente ook wel rente op rente genoemd...Lees meer
rente
  ... de zogenaamde enkelvoudige rente is het tegenovergestelde van samengestelde rente ook wel rente op rente genoemd...Lees meer
spaarpandbiljet
  ... een spaarpandbiljet is een schuldbekentenis van een hypotheekbank waarbij de beginwaarde een gebroken bedrag is en de eindwaarde door...Lees meer