zondag 27 maart 2016

Rente-index obligatie

Rente-index obligatie


Een Rente-index obligatie is een obligatie waarbij de rente van jaar tot jaar kan verschillen.

De rente is daarbij gerelateerd aan de rente op staatsleningen
Gebruikte begrippen in rente indexobligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer