dinsdag 29 maart 2016

Renouvellerend

Renouvellerend


Renouvellerend wordt ook wel revolverend genoemd.

De term renouvellerend wordt vooral gebruikt bij documentaire kredieten, aangevende dat onder bij dat krediet uitdrukkelijk schriftelijk gestelde voorwaarden het vermelde kredietbedrag meerdere malen ter beschikking van de begunstigde kan komen.