dinsdag 29 maart 2016

Rendementseis

Rendementseis


De rendementseis wordt ook wel het rentabiliteitscriterium ofwel de rentabiliteitseis genoemd. Het is de opbrengst die men tenminste van een belegging of investering wil ontvangen om tzt aangegane verplichtingen te kunnen voldoen zoals dat bijvoorbeeld speelt bij verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.

Voorbeeld: zekere renteinkomsten of een bepaalde cash flow op investeringen gedurende een langere periode. Deze periode wordt aangeduid als de terugverdientijd van het vermogen dat in een bepaald object is geïnvesteerd.
Gebruikte begrippen in rendementseis


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
cash
  ... het engelse werkwoord to cash staat voor te gelde maken dus het verkopen van waardepapieren voorbeelden zijn het verkopen van...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer