dinsdag 29 maart 2016

rekeningcourantkrediet

rekeningcourantkrediet


Een rekeningcourantkrediet is een mogelijkheid tot kortstondig rood staan. Meestal maximaal 3 maanden. Het maximum bedrag dat men rood mag staan is meestal afhankelijk van het inkomen. Meestal is een rekeningcourantkrediet door de hoge rente een dure grap.
Gebruikte begrippen in rekeningcourantkrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rood staan
  ... rood staan is de populaire uitdrukking voor een negatief saldo op een bankrekening hebben...Lees meer

Begrippen waar rekeningcourantkrediet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


doorlopend krediet
  ... een doorlopend krediet is een soort van rekeningcourantkrediet dat wordt verleend aan een particuliere cli ënt waarbij deze doorlopend debet...Lees meer
voorschotrente
  ... onder de voorschotrente verstaan we de rente die de nederlandsche bank in rekening brengt aan banken voor opgenomen voorschotten tegen...Lees meer