dinsdag 1 maart 2016

Plaatsing van schatkistpapier

Plaatsing van schatkistpapierBij de Plaatsing van schatkistpapier hebben we het over de uitgifte van schatkistpapier.

Daarbij worden de volgende drie manieren onderscheiden:
– Plaatsing via een gewone inschrijving bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam;
– Plaatsing middels een inschrijving bij het bovengenoemd Agentschap volgens het tendersysteem;
– Plaatsing door middel van een afgifte over de toonbank waarbij bovengenoemd Agentschap bijvoorbeeld schatkistbiljetten afgeeft gedurende een onbepaalde tijd.
Gebruikte begrippen in plaatsing van schatkistpapier


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


agentschap
  ... Een agentschap is een onderdeel van een ministerie bijvoorbeeld van financiën bij een agentschap is sprake van een eigen beheer...Lees meer
schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer