woensdag 9 maart 2016

Kredietrestrictie

Kredietrestrictie


Een kredietrestrictie is een richtlijn van De Nederlandsche Bank NV, uitgevaardigd krachtens de Wet toezicht Kredietwezen

Deze kredietrestrictie houdt in dat de groei van de binnenlandse kredietverlening binnen bepaalde grenzen moet blijven.
Gebruikte begrippen in kredietrestrictie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer