woensdag 9 maart 2016

Kredietprovisie

Kredietprovisie


Kredietprovisie wordt ook wel genoemd kasvoorschotprovisie.

Provisie die door de bank in rekening wordt gebracht bij een kredietfaciliteit in rekeningcourant.
Gebruikte begrippen in kredietprovisie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
kredietfaciliteit
  ... onder een kredietfaciliteit verstaan we een door de bank met haar cliënt overeengekomen mogelijkheid voor de cliënt om geld op...Lees meer