woensdag 9 maart 2016

Endossement

Endossement


Onder een endossement verstaan we een door de houder opgestelde en ondertekende verklaring van overdracht.

Deze verklaring staat in principe op de rugzijde van een orderpapier.

De verklaring luidt: gewoonlijk "voor mij aan ....of order".

Voor overdracht aan toonder is de enkele handtekening van de endossant voldoende.

Het endossement en bezit van het papier dat de geëndosseerde de nieuwe rechthebbende wordt.
Gebruikte begrippen in endossement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


endossant
  ... onder de endossant verstaan we de degene die door een endossement en overgave een orderpapier overdraagt aan een derde...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer

Begrippen waar endossement in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


pand endossement
  ... een pand endossement is een vorm van endossement waarbij de tekst ‘waarde tot pand' of enige soortgelijke vermelding is...Lees meer
blanco endossement
  ... een blanco endossement is een vorm van een endossement die bestaat uit de enkele handtekening van de houder van...Lees meer
ceel
  ... onder een ceel verstaan we een document waarin een veem verklaart dat zij zaken ter bewaring hebben ontvangen...Lees meer
incassowissel
  ... onder een incasso wissel verstaan we een wissel waarop de woorden "waarde ter incassering" "ter incasso" "in lastgeving" en dergelijke...Lees meer
recta endossement
  ... een recta endossement is een endossement waarbij de endossant verbiedt dat de geëndosseerde op zijn beurt het betrokken orderpapier...Lees meer
endossant
  ... onder de endossant verstaan we de degene die door een endossement en overgave een orderpapier overdraagt aan een derde...Lees meer
orderpapier
  ... een orderpapier is een vorm van een waardepapier waarop de naam van een bepaald persoon als rechthebbende begunstigde wordt vermeld...Lees meer
waarde ter incasso
  ... de term waarde ter incasso is opgenomen in de tekst of in het endossement van een wissel...Lees meer