dinsdag 8 maart 2016

EG-aanbevelingadvies

EG-aanbevelingadvies


Een EG-aanbevelingadvies was voor de Europese unie een uitspraak die geen juridische verplichtingen gaf voor de lidstaten.

De aanbeveling kwam meestal tot stand op initiatief van de commissie van de Europese Gemeenschappen.

Het advies werd meestal uitgebracht naar aanleiding van een initiatief van derden.

Vertalingen EG-aanbevelingsadvies

engels: EC-recommendation opinion

Gebruikte begrippen in eg aanbevelingadvies


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
europese unie
  ... onder de europese unie die werd opgericht bij het verdrag van maastricht in 1992 verstaan we een verzamelingnaam van...Lees meer