woensdag 9 maart 2016

effectenhuis

effectenhuis


Een effectenhuis (of ook wel effectenfirma) is een bedrijf dat namens derden in aandelen handelt.

Die handel kan direct op de beurs zijn maar kan ook weer via een tussenpersoon lopen.Gebruikte begrippen in effectenhuis


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer

Begrippen waar effectenhuis in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


cbs wesselius mit index
  ... de cbs wesselius mit index werd dagelijks in samenwerking met het effectenhuis wesselius in amsterdam berekend samen...Lees meer
compenseerbare order
  ... een compenseerbare order is een effectenorder die aan een effectenhuis of een bank wordt gegund om bijvoorbeeld onderzoeksrapporten te...Lees meer