woensdag 9 maart 2016

Conjunctuurafbetalingsbeschikking

Conjunctuurafbetalingsbeschikking


Met het begrip conjunctuur-afbetalingsbeschikking wordt een beschikking bedoeld die de Minister van Economische Zaken krachtens de wet op het afbetalingsstelsel kan afkondigen als de conjunctuur noodzakelijk maakt.

Deze beschikking houdt dan bijvoorbeeld in dat er een een verhoging van de kassastorting of het stellen van een maximumlooptijd van het krediet kan komen.
Gebruikte begrippen in conjunctuur afbetalingsbeschikking


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
conjunctuur
  ... de conjunctuur is de golfbeweging in de hoogte van het nationaal inkomen als gevolg van de veranderende vraagfactoren...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever...Lees meer