zondag 6 maart 2016

Categorale bonden

Categorale bondenOnder categorale bonden verstaan we beroepsverenigingen en andere werknemersorganisaties die vaak niet bij een van de drie grote vakcentrales zijn aangesloten en waar vooral middelbaar en hoger personeel lid van is.

In de loop van de jaren zestig wisten een aantal categorale bonden elkaar te vinden waaruit de latere vakbonden voor middelbaar en hoger personeel zijn voortgekomen.
Gebruikte begrippen in categorale bonden


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


vakcentrales
  ... de zogenaamde vakcentrales zijn de centrale organisaties van verschillende vakbonden de drie grootste zijn fnv cnv en unie mhp...Lees meer