zondag 6 maart 2016

callgeldmarkt

callgeldmarktOnder de zogenaamde callgeldmarkt verstaan we de markt waarop de callgeldleningen worden afgesloten.

De callgeldmarkt wordt ook wel daggeldmarkt genoemd.

De callgeldmarkt is een onderdeel van de geldmarkt als geheel.

Vertalingen van callgeldmarkt

Engels: call money market  

Gebruikte begrippen in callgeldmarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer