dinsdag 1 maart 2016

binnenlandse rekeninghouders bij De nederlandsche Bank NV

binnenlandse rekeninghouders bij De nederlandsche Bank NV


Met de binnenlandse rekeninghouders bij De Nederlandsche Bank NV worden met name de binnenlandse rekeninghouders bij De Nederlandsche Bank NV bedoeld zoals de banken, de ontvangkantoren der Belastingen, De schatkist van het rijk, wisselmakelaars en een aantal grotere overheid en semi-overheidsinstellingen.
Gebruikte begrippen in binnenlandse rekeninghouders bij de nederlandschebank nv


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer