dinsdag 1 maart 2016

Bijzondere spaarregelingen

Bijzondere spaarregelingen


Onder zogenaamde bijzondere spaarregelingen verstaan we spaarregelingen die erop gericht zijn de spaarzin te bevorderen door hiertoe in het leven geroepen speciale wettelijke regelingen om de bezitsvorming aan te moedigen.

Deze spaarregelingen zijn gebaseerd op de volgende principes:

– het verkrijgen van een premie als beloning

– een vrijstelling van belasting en sociale verzekeringspremies, indien het gespaarde bedrag een aantal jaren geblokkeerd blijft.

Deze regelingen liggen vaak politiek gevoelig en daarom komen ze en verdwijnen ze weer met een vrij hoge frequentie.

Vertalingen van bijzondere spaarregelingen

Engels: special savings schemes  

Gebruikte begrippen in bijzondere spaarregelingen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
bezitsvorming
  ... onder bezitsvorming verstaan we het opbouwen van een vermogen met name door particulieren bijvoorbeeld door het vergaren van spaargeld door...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
spaarzin
  ... onder de spaarzin verstaan we de neiging van particulieren om geld opzij te zetten voor toekomstige bestedingen...Lees meer