dinsdag 1 maart 2016

Bijzondere hypothecaire geldlening

Bijzondere hypothecaire geldlening


Onder een bijzondere hypothecaire geldlening verstaan we een lening, verstrekt door banken , levensverzekeringmaatschappijen, pensioenfondsen en dergelijke die gesloten is in het kader van de kredietregeling Midden en Kleinbedrijf.

De lening dient ter financiering van de aankoop of de nieuwbouw van een bedrijfspand, eventueel inclusief de daarbij behorende bedrijfswoningen.

De lening bedraagt ten hoogste 85% van de bruto aankoop c.q. stichtingskosten.
Gebruikte begrippen in bijzondere hypothecaire geldlening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
geldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening het ter beschikking stellen van een som geld ineens...Lees meer
hypothecaire geldlening
  ... onder een hypothecaire geldlening of lening verstaan we een lening verstrekt door banken levensverzekeringmaatschappijen pensioenfondsen etc waarvoor als zekerheid...Lees meer
kredietregeling
  ... het begrip kredietregeling kent meerdere betekenissen kredietvormen waarmee in de kredietbehoefte van een cliënt wordt voorziende overeengekomen zekerheden voor...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
midden en kleinbedrijf
  ... het midden en kleinbedrijf ofwel het mkb is een verzamelnaam van winkelbedrijven kleine ambachtelijke industriële en dienstverlenende bedrijven...Lees meer