dinsdag 1 maart 2016

Bijlagerijk verkeer

Bijlagerijk verkeer


Onder bijlagerijk verkeer verstaan we een vorm van betalingsverkeer waarbij, naast de zeer beknopte omschrijving op het dagafschrift, de meerdere informatie over de overboeking op een aparte bijlage wordt verstrekt.

Zo stuurde de vroegere postbank het overschrijvingsformulier mee met alle gegevens van degene die de betaling had gedaan.

Vertalingen van bijlagerijk verkeer

Engels: payments transactions with separate specification

Gebruikte begrippen in bijlagerijk verkeer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer
dagafschrift
  ... onder het begrip dagafschrift verstaan we de dagelijks op elkaar aansluitende financi ële verantwoording door een bank van de voor...Lees meer