dinsdag 1 maart 2016

Bijlageloos verkeer

Bijlageloos verkeer


Onder bijlageloos verkeer verstaan we een vorm van betalingsverkeer, waarbij de nadere informatie met betrekking tot de overboeking op het desbetreffende dagafschrift bij de overige boekingsgegevens wordt verstrekt.

Ook als we gebruik maken van electronische dagafschriften dan zien we daarop dezelfde teksten die we anders op een dagafschrift tegengekomen zouden zijn.

Vertalingen van bijlageloos verkeer

Engels:  payments transactions without separate specification 

Gebruikte begrippen in bijlageloos verkeer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer
dagafschrift
  ... onder het begrip dagafschrift verstaan we de dagelijks op elkaar aansluitende financi ële verantwoording door een bank van de voor...Lees meer