dinsdag 1 maart 2016

big ticket leasing

big ticket leasing


Onder big ticket leasing verstaan we het aangaan van leaseovereenkomsten, waarmee grote bedragen zijn gemoeid, bijvoorbeeld overeenkomsten die betrekking hebben op het leasen van vliegtuigen, zeeschepen en dergelijke. Het mag duidelijk zijn dat big ticket leasing maatwerk betreft.
Gebruikte begrippen in bigticketleasing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


leasing
  ... vorm van objectgerichte financiering waarbij de lessor ofwel degenen die daadwerkelijk financiert het leaseobject in gebruik ter beschikking stelt aan...Lees meer