woensdag 2 maart 2016

Bewonersverklaring

Bewonersverklaring


De Bewonersverklaring is een verklaring die bij premiekoopwoningen vereist was.

De eigenaar stelde het Ministerie van VROM op de hoogte van het feit dat hij/zij de woning een vol jaar heeft bewoond.
Gebruikte begrippen in bewonersverklaring


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer