donderdag 3 maart 2016

Betalingsopdracht girodienst

Betalingsopdracht girodienst


Een betalingsopdracht girodienst was in vroeger jaren een opdracht van de houder van een postgirorekening aan de Postbank NV tot betalen van een bedrag op een andere postgirorekening of aan een rekeninghouder bij een bank, via het postgironummer van de desbetreffende bank.Gebruikte begrippen in betalingsopdrachtgirodienst


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betalingsopdracht
  ... een betalingsopdracht is een opdracht aan de bank om een betaling te verrichtendeze betalingsopdracht kan worden gegeven door degene die...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer