donderdag 3 maart 2016

Betalingsconditie

Betalingsconditie


Onder een betalingsconditie verstaan we een clausule die voorkomt In het koopcontract en die bepaalt hoe de betaling van de goederen en/of diensten zal plaatsvinden.

Verschillende betalingscondities zijn vastgelegd in uniforme regelingen van de International Chamber of Commerce, de internationale Kamer van Koophandel.

Vertalingen van betalingsconditie

Engels:  terms of payment Gebruikte begrippen in betalingsconditie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer

Begrippen waar betalingsconditie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

betaling tegen documenten
  ... onder de handelsterm betaling tegen documenten die vaak wordt afgekort met cad wat een afkorting is van het...Lees meer
cash against documents
  ... onder de handelsterm cash against documents verstaan we de betalingsconditie die inhoudt dat de koper tegen het overleggen van de...Lees meer