vrijdag 4 maart 2016

Betalingscircuit

Betalingscircuit


Het Betalingscircuit was een administratief systeem waarbinnen ten behoeve van van het girale betalingsverkeer gegevens zal naam, adres, woonplaats en rekeningnummer van alle rekeninghouders die aan dit verkeer kunnen deelnemen werden vastgelegd

Naast het vroegere circuit van de Bankgirocentrale BV bestond er een eigen systeem van de postgiro en eentje van De Nederlandsche Bank NV.

Binnen en tussen de genoemde drie circuits speelde zich het gehele girale betalingsverkeer in Nederland af.

Gebruikte begrippen in betalingscircuit


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer

Begrippen waar betalingscircuit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


nationaal betalingscircuit
  ... het nationaal betalingscircuit ook wel nbc was in vroeger jaren een samenwerkingsverband van de banken en de toenmalige postgiro...Lees meer