vrijdag 4 maart 2016

betaling onder rembours

betaling onder rembours


Onder de handelsterm betaling onder rembours verstaan we de leveringsconditie die bepaalt dat de goederen worden geleverd tegen betaling van het doorgaans op het transportdocument vermelde bedrag op het moment van aanbieding.

Vertalingen van betaling onder rembours

Engels:  cash on delivery (Afkorting COD)

Gebruikte begrippen in betaling onder rembours


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
cash
  ... het engelse werkwoord to cash staat voor te gelde maken dus het verkopen van waardepapieren voorbeelden zijn het verkopen van...Lees meer
delivery
  ... de term delivery kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
leveringsconditie
  ... een leveringsconditie is in het koopcontract opgenomen deze clausule die bepaalt waar de levering van de goederen moet geschieden en...Lees meer
transportdocument
  ... een transport document wordt ook wel een vervoersdocument genoemd in principe is een transport document elk document dat dient...Lees meer