vrijdag 4 maart 2016

Betaalrekening

Betaalrekening


Onder een betaalrekening verstaan we een rekening bij een bank waarvan de voornaamste functie van deze bank is dat deze toegang geeft tot de mogelijkheden die het girale betalingsverkeer geeft.

Een bekend voorbeeld van een dergelijke rekening is de zogenaamde rekeningcourant.

Banken hanteren hiervoor uit marketingoogpunt allerlei verschillende benamingen zoals privérekening, girorekening of salarisrekening.

Vertalingen van betaalrekening

Engels:  transfer account 

Gebruikte begrippen in betaalrekening


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer
girorekening
  ... een girorekening is een rekening bij een bankinstelling met behulp waarvan de rekeninghouder betalingen kan verrichten of ontvangen...Lees meer
transfer
  ... een transfergarantie is een garantie van een bevoegde instantie zoals een deviezeninstituut staatsbank of centrale bank waarin de transfer van...Lees meer

Begrippen waar betaalrekening in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


financiële vaste activa
  ... onder de financiële vaste activa van een bedrijf vallen alle activa met een financieel karakter...Lees meer